1.Yarıyıl Ders Planı
  Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS
1707101 Türk Dili -I 2+0+0 Zorunlu 2
1707102 Atatürk İlkeleri Ve İnkilapları Tarihi-I 2+0+0 Zorunlu 2
1707103 Yabancı Dil-I [İngilizce] 2+0+0 Zorunlu 2
1707104 Matematik 2+0+0 Zorunlu 3
1707105 Çocuk Gelişimi - I 4+0+0 Zorunlu 5
1707106 Özel Eğitim - I 4+0+0 Zorunlu 5
1707109 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2+0+0 Zorunlu 3
1707110 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2+0+0 Zorunlu 3
1707107 Temel Tasarım 2+0+0 Seçmeli 2
1707108 Aile Eğitimi 3+0+0 Seçmeli 3
        Toplam AKTS 30
           
2.Yarıyıl Ders Planı
  Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS
1707201 Tük Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
1707202 Atatürk İlkeleri Ve İnkilapları Tarihi-II 2+0+0 Zorunlu 2
1707203 Yabancı Dil II (İngilizce) 2+0+0 Zorunlu 2
1707205 Çocuk Gelişimi-II 3+0+0 Zorunlu 4
1707206 Özel Eğitim-II 3+0+0 Zorunlu 4
1707207 Çocuk Beslemesi 2+0+0 Zorunlu 3
1707209 Çocuk ve Oyun 2+1+0 Zorunlu 3
1707204 Öğrenme Ve Öğretme Teknikleri 2+0+0 Seçmeli 3
1707208 Çocuk ve Drama 2+2+0 Seçmeli 5
1707210 Meslek Etiği 2+0+0 Seçmeli 2
        Toplam AKTS 30
           
3.Yarıyıl Ders Planı
  Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS
1707301 OÖE Kurumlarında Uygulama-I 2+4+0 Zorunlu 6
1707302 Özel Eğitimde Uygulama-I 2+4+0 Zorunlu 6
1707303 Çocuk Psikolojisi Ve Ruh Sağlığı 3+0+0 Zorunlu 4
1707304 Çocukta Sanat Ve Yaratıcılık 2+0+0 Zorunlu 3
1707305 Eğitimde Araç Gereç Geliştirme 2+0+0 Zorunlu 3
1707306 Çocukta Bilimi Ve Teknoloji 2+0+0 Seçmeli 3
1707307 Kaynaştırma Eğitim 2+0+0 Seçmeli 3
1707308 Kişisel Gelişim 2+0+0 Seçmeli 2
        Toplam AKTS 30
           
4.Yarıyıl Ders Planı
  Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS
1707401 OÖE Kurumlarında Uygulama-II 2+4+0 Zorunlu 6
1707402 Özel Eğitimde Uygulama -II 2+4+0 Zorunlu 6
1707403 Davranış Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 4
1707404 Çocuk Edebiyatı Ve Medya 2+0+0 Zorunlu 3
1707405 Çocukla İletişim 2+0+0 Zorunlu 3
1707406 Çocuk Ve Müzik 2+0+0 Zorunlu 3
1707407 Özel Gereksinimli Çocuklarda Cinsel Eğitim 2+0+0 Seçmeli 2
1707408 Seminer 2+0+0 Seçmeli 3
        Toplam AKTS 30

BOLOGNA

 

E- BÜLTEN

ŞANLIURFA KÜLTÜR SANAT TARİH VE TURİZM E-DERGİSİ

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

AKADEMİK TAKVİM

MEZUN PORTALI

KOORDİNATÖRLÜKLER