İnternet haftası etkinliği
Meslek Yüksekokulumuzun düzenlemiş olduğu internet haftası etkinliği 14.04.2015  tarihinde Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği ABD. Öğretim Üyeleri Yrd.Doç.Dr. M.Akif NACAR, Yrd.Doç.Dr. Ahmet BAYTAK ve Arş. Gör. M.Emin TENEKECİ'in  katılımıyla gerçekleşmiştir. Açılışta konuşma yapan okulumuz müdürü Prof. Dr. Murat SEVGİLİ İnternet kullanımının ve güvenlğinin önemini  vurgulayarak bu tip etkinliklerin artarak devam edeceğini söyledi.
Konuşmacılar :
Yrd.Doç.Dr. M.Akif NACAR: Süper Bilgisayar ve Yeşil Bilişim 

Yrd.Doç.Dr. Ahmet BAYTAK: Sosyal Medya ve Yeni Eğitim Ortamları
Arş. Gör. M.Emin TENEKECİ: Teknolojinin Hayatımızdaki Yeri ve Geleceğin Teknolojisi konulu sunumlarını yaptılar. 

Etkinliğimizden kareler: