YÖNETİM

Müdür

 Öğr.Gör.Mustafa ALPSÜLÜN

Müdür Yardımcısı

 Öğr.Gör. Hüseyin DEMİRBAĞ

Müdür Yardımcısı

 Öğr.Gör. HaSan Celal BALIKÇI

Yüksekokul Sekreteri

 Necmi DOĞRUYOL

YÜKSEKOKUL KURULU

Başkan

 Öğr.Gör.Mustafa ALPSÜLÜN

Üye

 Öğr.Gör. Hüseyin DEMİRBAĞ

Üye

 Öğr.Gör. Neslihan Tancı YILDIRIM

Üye

Öğr.Gör. Sinem GÜNEŞ
Üye Öğr. Gör. Hasan Celal BALIKÇI
Üye  
Raportör Necmi DOĞRUYOL
YÖNETİM KURULU

Başkan    

  Öğr.Gör.Mustafa ALPSÜLÜN

Üye

 Öğr.Gör. Hüseyin DEMİRBAĞ

Üye

Öğr. Gör. Hasan Celal BALIKÇI

Üye

 Öğr.Gör. Neslihan TANCI YILDIRIM

Üye

 Öğr.Gör.Zehra BOZDAĞ

Üye Öğr.Gör.Abdulkadir BARUT
Üye Öğr.Gör.Sinem GÜNEŞ
Raportör Necmi DOĞRUYOL