ÇOCUK GELİŞİMİ HAKKINDA

Öğrenim Dili: Türkçe           Hazırlık: İsteğe bağlı             Puan Türü: TYT

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI NEDİR?

Çocuk Gelişimi Programı, çocukların sağlıklı bir ortamda yaşayabilmeleri için eğitime ve danışmanlığa duyulan ihtiyacı karşılamak amacı ile kurulmuş bir ön lisans programıdır. Çocuk Gelişimi Programı, 0-18 yas arasında normal gelişim gösteren ya da özel eğitime gereksinim duyan çocukların fiziksel, bilişsel, sosyal, duygusal, psiko-motor ve dil gelişimlerine yönelik destekleyici programlar geliştiren, aileyi ve toplumu çocuğun sağlıklı gelişimi için aydınlatan, alanında yetkin Çocuk Gelişimcileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programdan mezun olan öğrencilerimiz, okul öncesi eğitim ve öğretimi kapsayan kreş, yuva, anaokulu gibi kuruluşlarda eğitimci olarak çalışabilecek donanıma sahip olacaklardır.
 
Çocuk Gelişimi mezunları; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve resmi okulların okul öncesi eğitim merkezlerinde ve anasınıflarında yardımcı öğretmen olarak çalışabilirler. Ayrıca Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı gündüz bakim evleri/çocuk yuvaları/kreşlerde, çocuk sağlığı merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde ve çocuk kliniklerinin oyun odalarında çalışma imkânları vardır.
 
ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMININ AMACI

Çocuk Gelişimi Programının en önemli amacı; yaşam boyu eğitim ilkesiyle, bilgi çağı ve iş yaşamının gereklerine uygun ve çağdaş öğretim yöntemleri ile yaşam becerileri kazandırmaya yönelik bir eğitim hizmeti sunmaktır. Bu doğrultuda yetişen öğrencilerimizin, sahip olduğu donanımı kullanan, araştıran, ülke ve mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmayı arzulayan, alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyen, özgün fikirlere sahip ve çözümleyici bireyler olarak yetişmelerini sağlamak istenmektedir. Çocuk Gelişimi Programı, okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında, çocuk kliniklerindeki oyun odalarında, tedavileri süren çocuklara müzik, resim, drama, jimnastik, bilgisayar eğitimi veren, hoş vakit geçirmelerini sağlayan materyal (kukla, kavram ve konu kartları, hikâye yazım) hazırlayan, ilk yardım kurallarını uygulayan gerekli bilgi ve beceriye sahip kişileri yetiştirmeyi amaçlar. Böylece, Çocuk Gelişimi Programı bilimsel ve sanatsal faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası platformda tanınan, geleneksel kültürüne sahip çıkarak, günümüz ihtiyaçları doğrultusunda özgün ve çağdaş tasarımlar yapan, yaratıcı, yenilikçi, mesleği ile ilgili teknik bilgi ve beceriye sahip bireyleri çalışma hayatına hazırlayacaktır.

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMININ HEDEFİ

Çocuk Gelişimi programını, öncelikli olarak kız meslek lisesi “Çocuk Gelişimi” mezunları olmak üzere tüm öğrenciler tercih edebilirler. Programda, çocukların gelişimi ve eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Uygulamalı derslerde, normal gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocukların bireysel ve grup eğitimlerine yer verilmektedir. Tüm bu çalışmalar alanda yapılan gözlem ve uygulamalar ile birlikte yürütülmektedir. Bu programın hedefi iki yıllık ön lisans dönemi sonunda öğrencileri, okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında, hastanelerin çocuk kliniklerinde çocukları tüm gelişimlerine yönelik eğitimin yanında onlara müzik, resim, drama, jimnastik eğitimi verecek düzeyde yetiştirmektir.
 
ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAM İÇERİĞİ

Bu programda söz konusu amaca uygun mezunlar yetiştirebilmek amacıyla, çocukların fiziksel, zihinsel, bilişsel ve psiko-motor gelişim süreçleri göz önüne alınarak ders programları oluşturulmuştur. Bu çerçevede ruh sağlığı, özel eğitim, jimnastik, animasyon, drama, müzik, resim, kukla ve oyuncak yapımı, oyun ve oyun materyalleri gibi dersler temel dersler olarak seçilmişlerdir. Ayrıca, program dersleri; zorunlu alan dersleri yanında bilgisayar ve yabancı dil bilgisi dersleri ile de desteklenmektedir.
Çocuk Gelişimi programında, çocukların beceri ve davranışları, çoklu zekâ kuramına göre yeteneklerinin saptanması ve buna uygun eğitim-öğretimin düzenlenmesi temel ilke olarak kabul edilmiştir. Çocuklarda yaratıcı düşünceyi geliştirmek ve çocukların yaparak- yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla, motivasyon ve güdülemeye gereken önemin verilmesi amaçlanmıştır. Diğer yandan, bu programın hedef ve amaçları arasında; çocukları hem okula hazırlamada hem de günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunlarla kolay baş edebilmeleri için doğru düşünme ve doğru karar verebilmelerine fırsat verilmesi hedeflenmiştir.
Öğrencilerimiz, mesleki derslerde aldıkları teorik bilgileri uygulamalı çalışmalarla beceriye dönüştürmek amacıyla haftada bir gün kendi alanlarındaki seçkin çözüm ortaklarımızda yerinde uygulamalı eğitim göreceklerdir. Uygulamalı eğitimle, öğrencilerimiz sadece beceri kazanmakla kalmayacak, aynı zamanda iş dünyası hakkında fikir edineceklerdir.

ÇOCUK GELİŞİMİ DGS GEÇİŞ OLANAKLARI

Programdan mezun olduktan sonra dikey geçiş yapılabilecek bölümler; Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği ve Anaokulu Öğretmenliğidir.

ÇOCUK GELİŞİMİ İŞ İSTİHDAM OLANAKLARI

Dört yarıyıl sonunda programımızdan mezun olan öğrenciler, ön lisans diploması alarak “Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı” Unvanını kazanırlar.
Mezunların Çalışma Alanları;
  • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında,
  • Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin çocuk kliniklerinde, rehabilitasyon merkezlerinde,
  • Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında,
  • Çocuk kliniklerinde,
  • Otellerde, turistik tesislerin çocuk kulüplerinde, spor merkezlerinin çocuk oyun alanlarında istihdam edilebilme olanağına sahip olurlar.

Akademik Personel
 
Öğr.Gör. Reyhan BASIK
Öğr.Gör. Kasım ERTÜRK
Öğr.Gör. Ahat TEZCAN
 
BÖLÜM SINIF DANIŞMAN
Çocuk Gelişimi 1.sınıf Öğr.Gör. Kasım ERTÜRK
Çocuk Gelişimi 2.sınıf Öğr.Gör. Ahat TEZCAN
BÖLÜM PROGRAM BAŞKANI
Çocuk Gelişimi
Öğr.Gör. Ahat TEZCAN
BÖLÜM DÖKÜMANLARI
Çocuk Gelişimi AKTS

 

BOLOGNA

 

ÖNERİ İSTEK ŞİKAYET BİLGİ TALEBİ

E- BÜLTEN

ŞANLIURFA KÜLTÜR SANAT TARİH VE TURİZM E-DERGİSİ

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

AKADEMİK TAKVİM

MEZUN PORTALI

KOORDİNATÖRLÜKLER

AÖF KOOR.
ÖSYM KOOR
 NOT:AÖF BÜRO HİZMETİ İLÇEMİZDE VERİLMEMEKTEDİR BÜRO HİZMETİ İÇİN ŞANLIURFA MERKEZE GİDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
AÖF İLETİŞİM:08502004610