MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI
 
Program Amacı ve Tanıtımı
 
İşletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet, üretim ve faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi için muhasebe servisinde sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir programdır. Bir iş yerine bağlı veya kendi adına serbest muhasebecilik mesleği icra eden veya kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe yönetimine katkı sağlayacak kişileri yetiştirir. Mesleğin uygulanmasında gelişen teknolojilere paralel olarak, bilgisayarın yoğun kullanımı sağlanarak mezun olacak öğrencinin sahip olması gereken bilgi, beceri ve alışkanlıklarla donatılması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda; muhasebe alanındaki temel ilkeleri kavrayabilen, muhasebenin fonksiyonlarını ve muhasebenin yönetimdeki önemini özümseyebilen, hukuki sorumluluklarını bilen, etik değerlere saygılı, mesleği ile ilgili mevzuatı izleyen ve ticari hayatta kullanılan tüm belgeleri tanıyan, düzenleyen ve saklayabilen, planlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanmış elemanlar çalışma hayatına hazırlanmaktadır.

 
Önceki Öğrenmenin Tanınması
 
Siverek Meslek Yüksekokulu yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları   Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Yüksekokul Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.
 
Program Profili
 
Muhasebe sisteminin tamamının bilgisayarlaşmış olması, özellikle muhasebecilik mesleğini seçecek öğrencilerin, bilgisayarlı muhasebe ve vergi konularında donatılmış olmalarını gerektirmektedir. İş hayatı bilgisayarlı muhasebeyi ve vergi konularını iyi bilen, iyi kullanan elemanlara büyük gereksinim duymaktadır. Bu özelliklere sahip elemanların yetişmesi ise uzun zaman almaktadır. Muhasebe ve vergi uygulamaları programında yer alan öğrencilerimiz,  iki yıllık öğrenimleri süresince muhasebe alanındaki güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmakta ve muhasebe programlarına hakimiyet kazanmaktadırlar. Bundan dolayı programda öncelikli olarak bilgisayarlı muhasebe, dönem sonu muhasebe işlemleri, vergi hukuku ve istatistik alanları bulunmaktadır. Bu sebeple öğrencilere muhasebe ve vergi ile ilgili uygulamaları teknoloji ile iç içe aktarılmaktadır.
 
 
Kayıt ve kabul Şartları:
Öğrenciler, MUHASEBE ve VERGİ UYGULAMALARI programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş Sınavı (TYT) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen Yüksek Öğretime Giriş Sınavı (TYT) sınavında başarılı olanların  tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.
 
Mezuniyet Şartları, Öçme veDeğerlendirme
 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Programı, 2 yıllık bir yükseköğretim programıdır. Öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve sınavlara girebilmesi için de derslerin en az % 70`ine, uygulamaların ise en az % 80`ine devam etmiş olması gerekmektedir. Öğrenciler her yarıyılda (güz ve bahar) her ders için kısa sınav, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur. Öğrenciler Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans, eğitim öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabi tutulur.
Ayrıca öğrenciler, yapmakla zorunlu olduğu 30 iş günü stajdan başarılı olmalıdır.
 
Meslek yüksekokulu diploması verilebilmesi için öğrencinin programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmesi ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Mezuniyet genel not ortalaması 4.00 üzerinden hesaplamakta ve öğrenim durumu belgesi (transkript) üzerinde belirtilmektedir. Programdan başarılı bir şekilde mezun olanlar “Muhasebe Elemanı” ünvanı almakta ve Muhasebe alanında Ön Lisans derecesine sahip olmaktadır.
 
Mezuniyet Sonrası Üst Programlara Geçiş
 
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI önlisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 5. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, lisans programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve“Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:
•ISCED Eğitim Alan Kodu: 3- Sosyal Bilimler, İşletme, Hukuk
•ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 5. Düzey, Categorisi (Profili): 3, Alt Categorisi: 344- Mesleki ağırlıklı önlisans derecesi
•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 34 - İşletme ve Yönetim Bilimleri
•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Mesleki ağırlıklı "5. Düzey" önlisans derecesi
 
İstihdam İmkanları
 
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları programından mezun olan öğrenciler, kendi istek ve yeteneklerine göre, muhasebe bürolarında, finans kuruluşlarının çeşitli kademelerinde ile herhangi bir ticarî işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilirler. Ayrıca daha sonra lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra 3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Yasası gereğince üç yıllık stajlarını tamamladıkları takdirde yapılacak yeterlilik sınavı sonucunda adlarına muhasebe büroları açabilmektedirler.
 
 
 
 
Akademik Personel
 
Öğr.Gör. Dr. Neslihan TANCI YILDIRIM
Doç.Dr. Abdulkadir BARUT
 
 
BÖLÜM SINIF DANIŞMAN
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1.sınıf  Doç.Dr. Abdulkadir BARUT
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2.sınıf Öğr.Gör.Dr. Neslihan TANCI YILDIRIM
BÖLÜM PROGRAM BAŞKANI
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Doç.Dr. Abdulkadir BARUT
BÖLÜM DÖKÜMANLARI
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları AKTS

 

BOLOGNA

 

ÖNERİ İSTEK ŞİKAYET BİLGİ TALEBİ

E- BÜLTEN

ŞANLIURFA KÜLTÜR SANAT TARİH VE TURİZM E-DERGİSİ

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

AKADEMİK TAKVİM

MEZUN PORTALI

KOORDİNATÖRLÜKLER

AÖF KOOR.
ÖSYM KOOR
 NOT:AÖF BÜRO HİZMETİ İLÇEMİZDE VERİLMEMEKTEDİR BÜRO HİZMETİ İÇİN ŞANLIURFA MERKEZE GİDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
AÖF İLETİŞİM:08502004610