Hızla artan dünya nüfusu, yeterli, sağlıklı ve dengeli beslenme sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Yeterli gıda üretmek kadar, üretilen gıdaları uygun teknoloji ve bilimsel ilkelere göre işlemek, değerlendirmek ve taşımak ta önemlidir.Diğer yandan gıda işletmelerinde gıda mühendisi ile işçi arasında ara seviyede elemanlarının görev alması, sağlıklı ve bilimsel gıda üretmenin vazgeçilmez şartı durumuna gelmiştir. Yüksekokulumuz Gıda Teknolojisi programı öğrencileri bu gerçekler ışığı altında, sorumluluk sahibi, bilimsel ilkeleri takip ederek teknolojinin gereklerini yerine getirebilecek donanımda yetiştirilmektedir
Hemen hemen tüm derslerin pratik uygulamaları düzenli geziler sayesinde yerinde üretimi görerek gerçekleştirilmektedir. Bölgede nitelikli gıda işletmelerinin yaygın oluşu, programımız öğrencilerinin yaz stajı olanaklarını da büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır. Üstelik bu durum öğrencilerimizin staj yaptıkları kurumlarda, mezun olmalarından sonra çalışabilmeleri şansını da arttırmaktadır
BÖLÜM SINIF DANIŞMAN
Gıda Teknolojisi 1.sınıf Öğr.Gör. Sinem GÜNEŞ
Gıda Teknolojisi 2.sınıf Öğr.Gör. Hüseyin DEMİRBAĞ
BÖLÜM PROGRAM BAŞKANI
Gıda Teknolojisi
Öğr.Gör. Sinem GÜNEŞ
BÖLÜM DÖKÜMANLARI
Gıda Teknolojisi Müfredat
Gıda Teknolojisi AKTS

KOORDİNATÖRLÜKLER

DÖKÜMANLAR