GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
 
Program Amacı ve Tanıtımı
 
Gıda Teknolojisi Programı, ham maddeden son ürüne gelinceye kadar uzanan zincir içinde, taze, hijyenik ve tüketici isteğine uygun kalitede gıda maddelerinin üretimi, kalite kontrolü, ambalajlanması, taşınması, depolanması ve tüketime sunulmasında görev alabilecek yeterli bilgi, donanım ve sorumluluğa sahip meslek elemanları yetiştirmektedir.

 
Önceki Öğrenmenin Tanınması
 
Siverek Meslek Yüksekokulu yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları   Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Yüksekokul Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.
 
 Kayıt ve kabul Şartları:
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş Sınavı (TYT) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen Yüksek Öğretime Giriş Sınavı (TYT) sınavında başarılı olanların tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.
 
  Mezuniyet Şartları, Öçme veDeğerlendirme
 
Gıda Teknolojisi Programı, 2 yıllık bir yükseköğretim programıdır. Öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve sınavlara girebilmesi için de derslerin en az % 70`ine, uygulamaların ise en az % 80`ine devam etmiş olması gerekmektedir. Öğrenciler her yarıyılda (güz ve bahar) her ders için kısa sınav, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur. Öğrenciler Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans, eğitim öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabi tutulur.
Ayrıca öğrenciler, yapmakla zorunlu olduğu 30 iş günü stajdan başarılı olmalıdır.
 
Meslek yüksekokulu diploması verilebilmesi için öğrencinin programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmesi ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Mezuniyet genel not ortalaması 4.00 üzerinden hesaplamakta ve öğrenim durumu belgesi (transkript) üzerinde belirtilmektedir. Programdan başarılı bir şekilde mezun olanlar “Gıda Teknikeri” ünvanı almakta ve Gıda Teknolojisi alanında Ön Lisans derecesine sahip olmaktadır.
Sınav Yönetmelikleri, Değerlendirme ve Not Sistemi
Gıda Teknolojisi programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir
Kısa sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Telafi Sınavı
Ödev Değerlendirme
Rapor Sunma
Bilgisayarla Sunum Yapma
 
 
Kullanılan Eğitim-Öğretim Yöntemlerinden Örnekler
Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
Grup Çalışması
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Seminer
Staj
Teknik Gezi
Web Tabanlı Öğrenme
Uygulama
Yerinde Uygulama
Mesleki Faaliyet
Sosyal Faaliyet
Alan Çalışması
 
 
Mezuniyet Sonrası Üst Programlara Geçiş
 
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ÖSYM’nin düzenlediği DGS (Dikey Geçiş Sınavı)’ndan yeterli puana sahip olmaları şartıyla, üniversitelerin
  • Gıda Mühendisliği
  • Kimya
  • Beslenme ve Diyetetik
  • Bitki Koruma
  • Tarımsal Biyoteknoloji
bölümleri gibi 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.
 
İstihdam İmkanları
 
Gıda Teknolojisi Programından mezun olanlar gıda üretimi yapan işletmelerde, belediyeler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, çeşitli kurum ve kuruluşların araştırma/geliştirme (AR-GE) ve kalite kontrol laboratuvarlarında çalışabilmektedirler.
 
Akademik Personel
 
Öğr.Gör. Hüseyin DEMİRBAĞ
Öğr.Gör. Sinem GÜNEŞ
Öğr.Gör. Tuğba Gül DİKME
 
BÖLÜM SINIF DANIŞMAN
Gıda Teknolojisi 1.sınıf Öğr.Gör. Sinem GÜNEŞ
Gıda Teknolojisi 2.sınıf Öğr.Gör. Hüseyin DEMİRBAĞ
BÖLÜM PROGRAM BAŞKANI
Gıda Teknolojisi
Öğr.Gör. Sinem GÜNEŞ
BÖLÜM DÖKÜMANLARI
Gıda Teknolojisi AKTS

BOLOGNA

 

ÖNERİ İSTEK ŞİKAYET BİLGİ TALEBİ

E- BÜLTEN

ŞANLIURFA KÜLTÜR SANAT TARİH VE TURİZM E-DERGİSİ

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

AKADEMİK TAKVİM

MEZUN PORTALI

KOORDİNATÖRLÜKLER

AÖF KOOR.
ÖSYM KOOR
 NOT:AÖF BÜRO HİZMETİ İLÇEMİZDE VERİLMEMEKTEDİR BÜRO HİZMETİ İÇİN ŞANLIURFA MERKEZE GİDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
AÖF İLETİŞİM:08502004610