1.Yarıyıl Ders Planı
  Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS
1705101 Türk Dili-I 2+0+0 Zorunlu 2
1705102 Atatürk İlke ve İnkilapları Tarihi-I 2+0+0 Zorunlu 2
1705105 Yabancı Dil-I (İngilizce) 4+0+0 Zorunlu 4
1705116 Ofis Programları I 2+1+0 Zorunlu 4
1705122 Genel Muhasebe-I 3+1+0 Zorunlu 5
1705123 Temel Hukuk 2+0+0 Zorunlu 3
1705124 Mikro Ekonomi 3+0+0 Zorunlu 4
1705125 Genel İşletme 3+0+0 Zorunlu 3
1705126 Ticari Matematik 2+0+0 Zorunlu 3
1705127 Girişimcilik 2+0+0 Seçmeli 2
        Toplam AKTS 30
           
2.Yarıyıl Ders Planı
  Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS
1705201 Türk Dili-II 2+0+0 Zorunlu 2
1705202 Atatürk İlke ve İnkilapları Tarihi-II 2+0+0 Zorunlu 2
1705215 Yabancı Dil-II (İngilizce) 2+0+0 Zorunlu 2
1705216 Genel Muhasebe-II 3+1+0 Zorunlu 4
1705217 Ofis Programları II 2+1+0 Zorunlu 4
1705221 E-Ticaret 2+0+0 Zorunlu 2
1705222 İstatistik 2+0+0 Zorunlu 3
1705223 Makro Ekonomi 3+0+0 Zorunlu 3
1705224 Ticaret Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
1705225 Kamu Maliyesi 2+0+0 Zorunlu 3
        Toplam AKTS 30
           
3.Yarıyıl Ders Planı
  Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS
1705311 Paket Programlar-I 3+1+0 Zorunlu 5
1705313 Maliyet Muhasebesi 3+0+0 Zorunlu 4
1705315 Dış Ticaret İşlemleri 2+0+0 Zorunlu 2
1705316 Finansal Yönetim 3+0+0 Zorunlu 4
1705320 Vergi Hukuku 2+1+0 Zorunlu 3
1705321 Şirketler Muhasebesi 2+0+0 Zorunlu 3
1705322 Muhasebe Denetimi 3+0+0 Zorunlu 3
1705323 Meslek Etiği 2+0+0 Seçmeli 2
1705324 Meslek Çalışma Seminer-1 0+3+0 Seçmeli 4
        Toplam AKTS 30
           
4.Yarıyıl Ders Planı
  Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS
1705404 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2+0+0 Zorunlu 2
1705411 Türk Vergi Sistemi 3+0+0 Zorunlu 3
1705412 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 2+0+0 Zorunlu 4
1705414 Mali Tablolar ve Analiz 3+1+0 Zorunlu 4
1705415 Finansal Yatırım Araçları 2+0+0 Zorunlu 3
1705416 Banka Muhasebesi 3+0+0 Zorunlu 4
1705418 Paket Programlar-II 3+1+0 Seçmeli 4
1705419 İletişim 2+0+0 Seçmeli 2
1705420 Mesleki Çalışma ve Seminer-II 0+4+0 Seçmeli 4
        Toplam AKTS 30
           
 

BOLOGNA

 

E- BÜLTEN

ŞANLIURFA KÜLTÜR SANAT TARİH VE TURİZM E-DERGİSİ

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

AKADEMİK TAKVİM

MEZUN PORTALI

KOORDİNATÖRLÜKLER